REGION JÖNKÖPINGS LÄN / VIDEO.Den förstärkta vårdgarantin infördes vid årsskiftet. Än så länge är det dock bara Region Jönköpings län som, till 100 procent, uppfyller en av garantierna, nämligen den om telefontillgänglighet.