SUNDSVALL. Begreppet IVPA (I Väntan På Ambulans) kom till och började ursprungligen användas av Räddningstjänsten där det var långt till ambulansstationen.