Myndigheten vill syna brister utifrån flera liknande fall. 30-åring i Uppsala dog när ambulansen inte fick rätt information.