Patientdatalagen ger utrymme för vårdpersonal att följa upp hur det gick för en patient som de vårdat, enligt huvudsekreterare i regeringens utredning om rätt information i vård och omsorg.