Inget brott kolla journaler för uppföljning av ambulanspatienten

Patientdatalagen ger utrymme för vårdpersonal att följa upp hur det gick för en patient som de vårdat, enligt huvudsekreterare i regeringens utredning om rätt information i vård och omsorg.

Läs mer: https://www.vardforbundet.se/Vardfokus/Webbnyheter/2013/Oktober/Inget-brott-att-kolla-journaler-for-att-se-hur-det-gick-for-patienten/