MELLERUD. På torsdagsmorgonen kom beslut från åklagare gällande den brandbil som voltade söder om Mellerud i höstas. En brandman omkom och tre skadades i den tragiska olyckan, som enligt polisen utredning var just det – en olycka.