GÄVLEBORG. Ambulansfacket Alarms önskan om att ambulanssjukvården i länet ska tvångsförvaltas är ett slag i luften. Det meddelar myndigheterna som vi pratat med. Men det finns andra möjligheter för en myndighet att påverka Region Gävleborg.