Ingen höjd lön för oss i ambulansen

DEBATT OCH INSÄNDARE Vår vidareutbildning var inget värd.

Läs mer: http://www.bohuslaningen.se/%C3%A5sikt/debatt-och-ins%C3%A4ndare/ingen-h%C3%B6jd-l%C3%B6n-f%C3%B6r-oss-i-ambulansen-1.3897286