DOROTEA. När fjällpoliserna Roger Hahlin och Alf Hedberg i Dorotea nu lämnat sina tjänster ersätts de inte.