Inga omdirigerade ambulanser i sommar

REGION SKÅNE. I nuläget ser det ut som att den omdirigering av ambulanser från Lund till Malmö som skedde nattetid förra sommaren inte kommer att upprepas i år. Region Skånes slutgiltiga sommarplan kommer att bli klar i maj, men hittills ser läget något bättre ut än förra året. Det största orosmomentet är dock akuten i Helsingborg.

Läs mer: http://www.sjukhuslakaren.se/inga-omdirigerade-ambulanser-i-sommar/