EMMABODA. Trots svåra buksmärtor tyckte sjukvårdsupplysningen att mannen i 40-års åldern själv skulle ta sig de sex milen till sjukhuset. – Måste man vara död 20 gånger om för att få en ambulans, undrar mannens hustru argt.