Kan IVPA-personal rädda liv?

DEBATT.  I glesbygd har särskilt utbildad personal inom brandförsvaret kunnat göra insatser för patienter med centrala bröstsmärtor i väntan på ambulans. Dessa insatser ifrågasätts nu efter en Cochranerapport. Men varför avfärda denna rutin innan en ny svensk studie är färdig?

Läs mer: http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2014/03/I-vantan-pa-ambulans--kan-IVPA-personal-radda-liv/