I Grums brinner kvinnorna för kåren

GRUMS. ”Brandman är en yrkestitel och ingen könsbestämning” Innan millennieskiftet fanns inga kvinnliga brandmän i Grums. Nu finns åtta stycken, en tredjedel av styrkan – något som sätter Grums på brandkårskartan.

Läs mer: http://nwt.se/grums/2017/03/03/i-grums-brinner-kvinnorna-for