INRIKES. Svenska ambulanshelikoptrarna saknar gemensam organisation. Det här leder till provisoriska lösningar och extra kostnader på uppemot 150 miljoner per år.