IDRE/SÄRNA. Fjällräddningen fick göra två uttryckningar i norra delarna av Dalarna under onsdagen