På PLS arbetar hälften av Rydaholms alla deltidsbrandmän. Företaget ser det som en klar fördel och att utryckningar stör produktionen är sällsynt.