SKÅNE. Ambulanssjuksköterskorna får tillbaka hälften av sin förlorade semesterskuld efter Sirius konkurs. Pengarna kommer från den nya arbetsgivaren Falck.