HALLAND. Södra sjukvårdsregionen i Skåne, i vilken sjukhuset i Halmstad ingår, planerar att bygga upp en katastrofcentral för större olyckor