Gränby kan få ambulansstation

UPPSALA. Uppsalas befolkningsökning skapar behov av fler ambulansstationer. Gränby är ett av flera områden som kan bli aktuellt.

Läs mer: http://www.unt.se/uppsala/granby-kan-fa-ambulansstation-2527493.aspx