GÖTEBORG. Sahlgrenska tvingas ställa ambulanser på grund av personalbrist. Och i pressat läge hinner inte personalen ta sina raster eller skriva journaler som de ska.