STOCKHOLM. Vid drygt hälften av hjärtstoppen i Stockholm har frivilliga livräddare varit snabbare än ambulansen.