KRISTINEHAMN. Två personer tog kontakt med en ambulans som befann sig på platsen. Den ena personen uppehöll sjukvårdarna medan den andre passade på att stjäla en syrgasväska ur ambulansen.