LANDET. Granskande myndigheten Universitets-kanslersämbetet i ny rapport: Specialistutbildning måste leda till högre lön och utvecklande arbetsuppgifter.