Förutsättningar saknas för att sjuksköterskor ska satsa på vidareutbildning

LANDET. Granskande myndigheten Universitets-kanslersämbetet i ny rapport: Specialistutbildning måste leda till högre lön och utvecklande arbetsuppgifter.

Läs mer: https://www.vardforbundet.se/mobil/Start1/Vardfokus-Nyheter/Artikel/?article=169803