Fortsatt personalflykt från ambulanssjukvården

MALMÖ. Personalflykten från ambulansvården i Sydväst-skåne fortsätter. Just nu söker Falck Ambulans ett stort antal sjuksköterskor för vikariat och fasta tjänster.

Läs mer: http://www.hd.se/nyheter/sverige/2015/04/16/fortsatt-personalflykt-fran-ambulanssjukvarden/