HELSINGBORG. Turbulensen kring Skånes ambulanssjukvård har varit stor. Men det offentligt drivna nordvästra distriktet har klarat sommaren utan bekymmer. Här finns ingen brist på personal.