Företagen i Bor enades i höstas om att stötta och uppmuntra personal på företagen att bli deltidsbrandmän men trots det så saknas fortfarande folk inom deltidskåren.