Försvarar nya ambulansregler

ÖSTHAMMAR. Landstingets ambulansledning försvarar de åtstramade kriterier som styr när deltidsstyrkor från räddningstjänsten i länet sätts in i väntan på ambulans (IV

Läs mer: http://www.unt.se/osthammar/forsvarar-nya-ambulansregler-2402126.aspx