ÖSTHAMMAR. Landstingets ambulansledning försvarar de åtstramade kriterier som styr när deltidsstyrkor från räddningstjänsten i länet sätts in i väntan på ambulans (IV