Försök med psykambulans i Skåne

REGION SKÅNE. Nästa år kan Skåne få en psykambulans, med specialistsjuksköterskor. Förhoppningen är att snabba bedömningar på plats kan minska både lidande och självskador.

Läs mer: http://www.hd.se/2016-06-03/forsok-med-psykambulans-i-skane