REGION SKÅNE. Nästa år kan Skåne få en psykambulans, med specialistsjuksköterskor. Förhoppningen är att snabba bedömningar på plats kan minska både lidande och självskador.