SUNDSVALL. Berndt Forsberg, före detta informell chef för ambulanssjukvården i Västernorrland, beklagar att Landstinget Västernorrland avbröt sitt försöksprojekt med att ha en ambulanshelikopter.