Förnya ambulanssjukvården i Stockholms län

STOCKHOLM. Ambulanssjukvården i Stockholmsregionen måste bli tryggare. För att komma tillrätta med de övergripande problemen föreslår Miljöpartiet en förnyelse av hela ambulanssjukvården.

Läs mer: http://www.dagensmedicin.se/debatt/fornya-hela-ambulanssjukvarden-i-stockholms-lan/