SKÅNE. Trots 41 graders feber tyckte ambulanspersonalen att 81-årige Bertil Hansson skulle stanna hemma. Två dagar senare drabbades han av hjärtstillestånd. Nu ligger han delvis förlamad och saknar talförmåga