ÖSTERSUND. Patienten var med om en fallolycka och behövde vård snabbt. Men den informationen nådde aldrig sjukhuspersonalen och vården blev därför försenad. Nu riktar Inspektionen för vård och omsorg kritik till landstingen i Jämtland och Västernorrland.