Folk filmade mig istället för att ringa ambulans!

Victoria fick ingen hjälp när hon låg medvetslös på gatan. Det var en fruktansvärd smäll. Victoria får flera frakturer, skador i hjärnan och förlorar medvetandet. Folk samlas runt den illa skadade flickan. Men i stället för att ringa efter ambulans börjar de fotografera henne.

Läs mer: http://www.allas.se/manadens-reportage-november-folk-filmade-mig-istallet-for-att-ringa-ambulans/