Följ med en dag i ambulansen

HELSINGBORG. Privata ambulansföretag eller ambulanser i Regionens regi är en fråga som ska upp i Hälso- sjukvårdsnämnden i augusti. I Helsingborg har man testat allt. Sedan 2013 testas regional ambulanssjukvård. Vi följer med en dag i ambulansen.

Läs mer: http://www.hd.se/2016-07-21/folj-med-en-dag-i-ambulansen