Flera personer häktade för narkotikarelaterad brottslighet

Under tisdagen den 5 juni skedde ett flertal husrannsakningar i Boden, vilket ledde till att flera personer frihetsberövades.

Läs mer: http://tullverket.se/nyheter/nyhetsarkiv/nyheter/pressmeddelandeflerapersonerhaktadefornarkotikarelateradbrottslighet.5.4f3ff6ed1370f42d38b1092.html