SKÅNE/VIDEO. På tre år har ambulanssjukvården i nordvästra Skåne lyckats öka överlevnaden efter hjärtstopp med över tio procent.