Den otillåtna tidrapporteringen diskuterades mellan fack och arbetsgivare för fyra år sedan.