Färre sjöfyllerister döms efter ny lag

I år har Kustbevakningen hittills bara misstänkt två sjöfyllerier i Västmanland och kurvan pekar nedåt sedan lagändringen 2010.

Läs mer: http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.2153319-farre-sjofyllerister-doms-efter-ny-lag