Färre chefsnivåer hos ny polis

STOCKHOLM/TT  Krångliga och långa beslutsvägar ska försvinna i framtidens polisorganisation, enligt den kommitté som arbetar med den nya polismyndigheten.

Läs mer: http://vlt.se/nyheter/omvarlden/1.2246597-farre-chefsnivaer-hos-ny-polis