Färre brandmän i Trädet

ULRICEHAMN. Färre brandmän i Trädet är en av åtgärderna i det besparingsförslag som politikerna i räddningstjänstförbundets direktion nu har beslutet att gå vidare med.

Läs mer: http://www.ut.se/nyheter/farre-brandman-i-tradet(4018351).gm