Färre ambulansutryckningar i Västmanland

VÄSTERÅS.Ambulansutryckningarna ökat kraftigt i landet. Men i Västmanland har ambulansens körningar minskat senaste året.

Läs mer: http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.2295200-farre-ambulansutryckningar-i-lanet