Färre ambulanser i gång på natten

VÄRMLAND: Efter sjukvårdens sparkrav: Sjukvården i Värmland ska spara pengar. Då föreslås att nattambulanser dras in i Filipstad och Nordvärmland.

Läs mer: http://nwt.se/varmland/article1256053.ece