STOCKHOLM. Dom mot den man som ska ha hotat en ambulansbesättning till livet.