SKÅNE. Är Region Skåne beredd på att betala för en trygg ambulanssjukvård? Det hoppas Sven Engqvist, vd för Falck. – Vinner vårt anbud ska jouren minskas drastiskt.