SKÅNE. Två ambulanssköterskor attackerades under utryckning i Kristianstad och skadades. Arbetsmiljöinspektionen kräver nu åtgärder av Falcks Ambulans AB för att öka personalens säkerhet mot våld och hot.