STOCKHOLM. Stockholms läns landsting ser allvarligt på att Falck Ambulans frångått  bemanningskraven i sommar och vill att företaget betalar cirka 250 000  kronor i vite.