REGION SKÅNE. Inkomna uppgifter kring eventuella avsteg från avtalen sommaren 2014