Falck har problem med att uppfylla avtalet

REGION SKÅNE. Inkomna uppgifter kring eventuella avsteg från avtalen sommaren 2014

Läs mer: http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Avdelningen-for-krisberedskap-och-sakerhet/RSPE/Cheflakaren-informerar/