Falck fick avslag på sin dispensansökan

SKÅNE. Ansökan berör två reservfordon i distrikt 2 som gått mer än 40.000 mil.

Läs mer: http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Avdelningen-for-krisberedskap-och-sakerhet/RSPE/Regional-ambulanschef---teknik--drift-informerar/Avslag-dispensansokan-fordon/