SKÅNE. Efter torsdagens förhandlingar med Vårdförbundet backar Falck om ambulanspersonalens jourtider. Men många av sjuksköterskorna har redan hunnit byta jobb. Nu söker Falck efter nya medarbetare