STOCKHOLM. Falck Ambulans kan tvingas betala för att vid flera tillfällen i sommar frångått kravet på specialistutbildade sjuksköterskor i ambulanserna i Stockholms läns landsting. (UPPDATERAD)