SKÅNE. Ivo har begärt uppgifter från ambulansentreprenören i flera klagomålsärenden. Utan resultat.